:   
:
   
(2.7) / PREMIA [ ] 428,47 .
(9.0) / PREMIA [ ] 1 189,89 .
(4.5) [ ] 443,30 .
(9.0) [ ] 849,20 .