:   
:
   
(2.7) / PREMIA [ ] 436,87 .
(9.0) / PREMIA [ ] 1 213,22 .
(4.5) [ ] 451,99 .
(9.0) [ ] 865,85 .