:   
:
   
(2.7) / PREMIA [ ] 454,36 .
(9.0) / PREMIA [ ] 1 261,85 .
(4.5) [ ] 470,06 .
(9.0) [ ] 900,49 .