:   
:
   
/ BRITE Prof 18 [ ] 4 047,52 .
/ BRITE Prof 2,7 [ ] 803,88 .
/ BRITE Prof 9 [ ] 2 204,69 .
/ BRITE Prof . 18 [ ] 5 522,29 .
/ BRITE Prof . 2,7 [ ] 1 098,57 .
/ BRITE Prof . 9 [ ] 2 942,07 .
/ BRITE / 0,9 [ ] 514,47 .
/ BRITE / 2,7 [ ] 1 380,06 .
/ BRITE / 9 [ ] 4 074,69 .
/ BRITE / 2,7 [ ] 1 135,08 .
/ BRITE / 9 [ ] 3 094,86 .
/ PREMIA 2,7 [ ] 480,76 .
/ PREMIA 9 [ ] 1 523,06 .
/ 13 [ ] 605,56 .
/ 28 [ ] 1 288,27 .
/ 3 [ ] 157,12 .
/ 45 [ ] 2 070,43 .
/ 7 [ ] 346,38 .
/ 14 [ ] 844,63 .
/ 28 [ ] 1 676,44 .
/ 3 [ ] 206,58 .
/ 45 [ ] 2 694,28 .
/ 7 [ ] 440,66 .
/ 3 [ ] 210,48 .