:   
:
   
/ BRITE Prof 0,9 [ ] 320,05 .
/ BRITE Prof 18 [ ] 4 086,44 .
/ BRITE Prof 2,7 [ ] 811,40 .
/ BRITE Prof 9 [ ] 2 225,88 .
/ PREMIA 0,9 [ ] 134,47 .
/ PREMIA 2,7 [ ] 331,91 .
/ PREMIA 9 [ ] 987,15 .
/ 13 [ ] 520,88 .
/ 28 [ ] 1 069,67 .
/ 3 [ ] 137,95 .
/ 45 [ ] 1 719,11 .
/ 7 [ ] 301,18 .
/ / 14 [ ] 698,73 .
/ / 28 [ ] 1 356,70 .
/ / 3 [ ] 170,51 .
/ / 7 [ ] 379,58 .
/ / 7 [ ] 367,13 .