:   
:
   
(0,9) PREMIA 12 [ ] 162,36 .
(2,7) PREMIA 4 [ ] 477,57 .