:   
:
   
FAKTURA 0,9 [ ] 156,40 .
FAKTURA 2,7 [ ] 400,06 .
PREMIA 0,9 [ ] 167,14 .
PREMIA 2,7 [ ] 491,62 .