:   
:
   
. '' 4,5 PREMIA [ ] 480,76 .
. '' 9,0 PREMIA [ ] 930,48 .