:   
:
   
PREMIA . 4,5 [ ] 509,84 .
PREMIA . 9 [ ] 986,73 .