:   
:
   
/ BRITE Prof 0,9 [ ] 317,00 .
/ BRITE Prof 18 [ ] 4 047,52 .
/ BRITE Prof 2,7 [ ] 803,67 .
/ BRITE Prof 9 [ ] 2 204,69 .
/ PREMIA 0,9 [ ] 133,19 .
/ PREMIA 2,7 [ ] 328,74 .
/ PREMIA 9 [ ] 977,75 .
/ 13 [ ] 511,06 .
/ 28 [ ] 1 049,48 .
/ 3 [ ] 135,35 .
/ 45 [ ] 1 686,67 .
/ 7 [ ] 295,50 .
/ / 14 [ ] 698,73 .
/ / 28 [ ] 1 356,70 .
/ / 3 [ ] 170,51 .
/ / 7 [ ] 379,58 .
/ / 7 [ ] 363,64 .