:   
:
   
/ BRITE Prof 0,9 [ ] 379,60 .
/ BRITE Prof 18 [ ] 4 846,70 .
/ BRITE Prof 2,7 [ ] 962,39 .
/ BRITE Prof 9 [ ] 2 640,23 .
/ PREMIA 0,9 [ ] 156,25 .
/ PREMIA 2,7 [ ] 385,71 .
/ PREMIA 9 [ ] 1 147,19 .
/ 13 [ ] 605,22 .
/ 2,5 [ ] 133,56 .
/ 28 [ ] 1 242,70 .
/ 45 [ ] 1 997,20 .
/ 6 [ ] 300,02 .
/ * / 3 [ ] 198,12 .
/ / 1,3 [ ] 92,87 .
/ / 14 [ ] 811,87 .
/ / 2,5 [ ] 165,11 .
/ / 28 [ ] 1 576,27 .
/ / 6 [ ] 378,08 .
/ / 7 [ ] 367,13 .