:   
:
   
/ BRITE Prof 0,9 [ ] 342,45 .
/ BRITE Prof 18 [ ] 4 372,45 .
/ BRITE Prof 2,7 [ ] 868,19 .
/ BRITE Prof 9 [ ] 2 381,83 .
/ PREMIA 0,9 [ ] 142,28 .
/ PREMIA 2,7 [ ] 351,16 .
/ PREMIA 9 [ ] 1 044,40 .
/ 13 [ ] 551,06 .
/ 28 [ ] 1 131,57 .
/ 3 [ ] 145,93 .
/ 45 [ ] 1 818,60 .
/ 7 [ ] 318,70 .
/ / 14 [ ] 739,29 .
/ / 28 [ ] 1 435,28 .
/ / 3 [ ] 180,40 .
/ / 7 [ ] 401,61 .
/ / 7 [ ] 367,13 .