:   
:
   
/ BRITE Prof 0,9 [ ] 398,58 .
/ BRITE Prof 18 [ ] 5 089,07 .
/ BRITE Prof 2,7 [ ] 1 010,52 .
/ BRITE Prof 9 [ ] 2 772,27 .
/ PREMIA 0,9 [ ] 156,25 .
/ PREMIA 2,7 [ ] 385,69 .
/ PREMIA 9 [ ] 1 147,16 .
/ 13 [ ] 635,48 .
/ 2,5 [ ] 140,24 .
/ 28 [ ] 1 223,41 .
/ 45 [ ] 1 966,19 .
/ 6 [ ] 315,05 .
/ * / 3 [ ] 198,12 .
/ / 1,3 [ ] 97,51 .
/ / 14 [ ] 852,46 .
/ / 2,5 [ ] 173,39 .
/ / 28 [ ] 1 551,51 .
/ / 6 [ ] 396,94 .
/ / 7 [ ] 367,13 .