:   
:
   
BRITE Hausweiss ..-. 9 [ ] 4 512,69 .
/ BRITE / 2,7 [ ] 1 416,89 .
/ BRITE / 9 [ ] 4 435,20 .
/ BRITE /. .. 0,9 [ ] 636,35 .
/ BRITE /. .. 2,7 [ ] 1 558,61 .
/ BRITE /. .. 9 [ ] 4 878,59 .
/ BRITE /. .. 0,9 [ ] 544,12 .
/ BRITE /. .. 2,7 [ ] 1 466,38 .
/ BRITE /. .. 9 [ ] 4 031,52 .
/ BRITE / 2,7 [ ] 1 235,36 .
/ BRITE / 9 [ ] 3 545,88 .
/ PREMIA . 2,7 [ ] 609,72 .
/ PREMIA . 9 [ ] 1 967,07 .
/ PREMIA 0,9 [ ] 129,80 .
/ PREMIA 2,7 [ ] 313,54 .
/ PREMIA 9 [ ] 945,47 .
/ 13 [ ] 426,90 .
/ 28 [ ] 910,58 .
/ 3 [ ] 118,93 .
/ 45 [ ] 1 463,44 .
/ 7 [ ] 253,32 .
/ / 1,3 [ ] 71,62 .
/ / 14 [ ] 598,12 .
/ / 28 [ ] 1 189,84 .
/ / 3 [ ] 152,88 .
/ / 45 [ ] 1 912,25 .
/ / 7 [ ] 324,47 .
/ / 28 [ ] 1 145,13 .
/ / 3 [ ] 162,29 .
/ / 7 [ ] 347,21 .