:   
:
   
BRITE Hausweiss ..-. 9 [ ] 4 512,69 .
/ BRITE / 2,7 [ ] 1 393,30 .
/ BRITE / 9 [ ] 4 361,23 .
/ BRITE /. .. 0,9 [ ] 568,86 .
/ BRITE /. .. 2,7 [ ] 1 393,30 .
/ BRITE /. .. 9 [ ] 4 361,23 .
/ BRITE /. .. 0,9 [ ] 544,12 .
/ BRITE /. .. 2,7 [ ] 1 310,85 .
/ BRITE /. .. 9 [ ] 4 031,52 .
/ BRITE / 2,7 [ ] 1 146,00 .
/ BRITE / 9 [ ] 3 289,43 .
/ PREMIA . 2,7 [ ] 599,54 .
/ PREMIA . 9 [ ] 1 934,26 .
/ PREMIA 0,9 [ ] 118,19 .
/ PREMIA 2,7 [ ] 285,46 .
/ PREMIA 9 [ ] 860,75 .
/ 13 [ ] 388,79 .
/ 28 [ ] 829,33 .
/ 3 [ ] 108,29 .
/ 45 [ ] 1 332,85 .
/ 7 [ ] 230,62 .
/ / 1,3 [ ] 65,22 .
/ / 14 [ ] 544,46 .
/ / 28 [ ] 1 083,42 .
/ / 3 [ ] 139,20 .
/ / 45 [ ] 1 741,21 .
/ / 7 [ ] 295,42 .
/ / 28 [ ] 1 145,13 .
/ / 3 [ ] 162,29 .
/ / 7 [ ] 347,21 .